ภาพบรรยากาศงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก

World Stroke Day 2019
วันโรคหลอดเลือดสมองโลก
‘Life after stroke’
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30​ -15.00 น.​ และ
วันที่ 1 พฤศจิกายน​ 2562 เวลา 8.30 -12.00​ น.​
ณ โถงอาคาร​ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชนนี
โรงพยาบาลศิริราช

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article