รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจหนึ่งเดียว ครั้งที่ 4

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชเข้าร่วมเป็น 1 ใน 6 ฐานกิจกรรม

การกู้ชีพฉุกเฉินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ภายในงาน “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจหนึ่งเดียว ครั้งที่ 4”

ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

ใส่ความเห็น