ภาพบรรยากาศงานการประชุมวิชาการ ด้านโรคหลอดเลือดสมอง The 4 Siriraj Stroke Conference 2019

ภาพบรรยากาศงานการประชุมวิชาการ ด้านโรคหลอดเลือดสมอง

The 4 Siriraj Stroke Conference 2019

“Closing the Gap in Stroke Care”

ระหว่างวันที่ 31 พค. ถึง 2 มิย. 2019 ณ Rosewood Bangkok Hotel
ใส่ความเห็น

Previous article

Next article