แพทย์หญิง วนันวัชญ์ ด่านวรพงศ์ ที่ได้รับรางวัลจาก The Neurological Society of Thailand

อแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิง วนันวัชญ์ ด่านวรพงศ์

ที่ได้รับรางวัลจาก The Neurological Society of Thailand รางวัลที่ 3 

หัวข้อวิจัย “A Reliability and Validity Study of
a Simple Assessment tool for Early Detection of Perioperative Stroke”
ทั้งสวยและเก่ง 

ใส่ความเห็น