ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน ในงานประชุมวิชาการ 102 ปี อายุรศาสตร์

        ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์ ที่ได้รับการมอบรางวัล คือ แพทย์หญิง จุฑากานต์ โชติรัตนะศิริ หัวข้อวิจัย “Stroke Awareness Campaign for Reduction of Time for Diagnosis and Treatment of In-Hospital Stroke in Siriraj Hospital”

         และได้รับการเสนอผลงานวิจัยของ แพทย์หญิง วนันวัชญ์ ด่านวรพงศ์ หัวข้อวิจัย “A reliability and validity study of a simple assessment tool for early detection of perioperative stroke”

         ในงานประชุมวิชาการ 102 ปี อายุรศาสตร์ Siriraj Medicine “Consensus and Controversies in Medicine” เมื่อวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 

 

ใส่ความเห็น

Previous article