บริการสายด่วนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช 1669 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช 1669 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ถ้ามีอาการหน้าเบี้ยว อ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด โทรสายด่วนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช โทร 1669 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการรับบริการ

  1. เมื่อรับแจ้งทางศูนย์เอราวัณจะคัดกรองแล้วแจ้งไปยังหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ในเขตที่ดูแลเพื่อให้ข้าไปรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อตรวจคัดกรองอาการและนำผู้ป่วยมาที่สถานีบริการน้ำมันปตท.
  2. ขณะเดียวกันทางศูนย์ฯ จะแจ้งหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช (Siriraj Mobile Stroke Unit) ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองเป็นผู้รับสาย และซักถามอาการและตามทีมแพทย์ พยาบาล นักรังสีการแพทย์และพนักงานขับรถ ให้ออกปฎิบัติการรับผู้ป่วย เพื่อการรักษาบนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช
  3. ภายในรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และตรวจเลือดที่จำเป็น เพื่อการรักษาเบื้องต้น จากนั้นระบบจะส่งต่อข้อมูล เพื่อปรึกษาทางไกลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเตรียมความพร้อมของกระบวนการรักษาในโรงพยาบาลต้นทาง
  4. หากวินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน จะให้การรักษาด้วยการฉีดยาสลายลิ่มเลือด (rtPA) บนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ และส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล
  5. หากวินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยไม่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ก่อนรับขึ้นรถของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หรือรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช จะนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต้นสังกัดต่อไป

ขอบเขตให้บริการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช 

ใส่ความเห็น

Previous article