โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Mechanical Thrombectomy Treatment Workshop”

ศูนย์รังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา ศูนย์บริการพิเศษสังกัดโรงพยาบาลศิริราช

ได้จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Mechanical Thrombectomy Treatment Workshop”

ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศิริราช(SiTEC) อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 4

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันแบบครบวงจร

และเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยสูงสุดทั้งยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาระบบการรักษาให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้เข้าถึงการรักษามากขึ้น

 

 

 

ใส่ความเห็น

Next article