ขอขอบพระคุณทุกท่านในการร่วมจัดงานเดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่4

         ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ต้องขอขอบพระคุณ ประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม และขอขอบพระคุณคณะทำงาน ผู้จัดงาน ผู้บริหาร บริษัทห้างร้านต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิไทยคม มูลนิธิKing power มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง และมูลนิธิร่วมกตัญญู ที่ช่วยกันสนับสนุน และจัดงานเดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 อีกทั้งยังต้องขอขอบพระคุณจังหวัดที่เข้าร่วมจัดงานในวันเดียวกัน ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุรินทร์ พังงา (อำเภอตะกั่วป่า) กระบี่ สุพรรณบุรี สระบุรี ราชบุรี (อำเภอโพธาราม ดำเนินสะดวก) สระแก้ว เพชรบุรี ปราจีนบุรี อุดรธานี นนทบุรีอุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช น่าน และหนองคาย จนทำให้เกิดงานที่สมบูรณ์ขึ้นมา หากการจัดงานครั้งนี้มีข้อบกพร่อง ผิดพลาดประการใด ทีมงานทุกท่าน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ

 

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article