งาน เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4

ในปีนี้ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลทั่วประเทศ กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์  และ มูลนิธิไทยคม จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 4.30 น.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับความสุข สนุกสนานและส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

 

สมัครออนไลน์

วันนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561

https://race.thai.run/WorldStrokeDay2018

สมัครด้วยตนเอง

วันที่ 3-5 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

สมัครด้วยตนเอง

วันที่ 10-11 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. และ วันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น 2 บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม

รับเสื้อและบิบด้วยตนเอง

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น.

ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

รับเสื้อและบิบด้วยตนเอง
(เฉพาะท่านที่สมัคร ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเท่านั้น)
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น 2
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม

สำหรับ เสื้อและBIB จัดส่งทางไปรษณีย์

เริ่มจัดส่งช่วงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

 

ประเภทการแข่งขัน

ปั่นจักรยาน 35 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 500 บาท

ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 700 บาท

มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 500 บาท

เดินเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 400 บาท

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทจะได้รับ

เสื้อกิจกรรม

ระยะฮาล์ฟมาราธอน (21 กิโลเมตร) จะได้รับเสื้อ Finisher เพิ่มอีก1 ตัวเมื่อวิ่งครบระยะ

เหรียญที่ระลึก

ของว่างและน้ำดื่ม

 

กำหนดการ

อาทิตย์ 28 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม

เวลา 03.00 น.      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าสู่บริเวณงาน ตั้งขบวน เดิน วิ่ง ปั่น

เวลา 03.30 น.      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทยอยเข้าจุดสตาร์ทเพื่อเตรียมตัว

เวลา 03.40 น.      พิธีกรขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรมทุกท่าน พร้อมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม

เวลา 03.50 น.      พิธีกรแนะนำเส้นทางในแต่ละประเภท รวมถึงจุดให้บริการ

เวลา 03.55 น.      พิธีกรเชิญตัวแทนกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ

เวลา 04.00 น.      พิธีกรเชิญประธานขึ้นบนเวทีเปิดการจัดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ

เวลา 04.05 น.      พิธีเฉลิมพระเกียรติ

  • ประธานในพิธีขึ้นบนเวที
  • ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (คำนับ)
  • เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคำถวายราชสดุดี
  • ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ (คำนับ)
  • ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน (หันหน้าไปทางพระบรมฉายาลักษณ์)

เวลา 04.15 น.      ประธานและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพ บนเวที 3 ภาพ

เวลา 04.25 น.      พิธีกรนำเข้าสู่ช่วงเตรียมตัว การปล่อยตัวกิจกรรมต่างๆ

เวลา 04.35 น.      ประธานและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพหน้าจุดปล่อยตัว   1 ภาพ

เวลา 04.45 น.      ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กม.

เวลา 05.00 น.      ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม.

เวลา 05.30 น.      ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน ระยะทาง 5 กม.เพื่อสุขภาพ

เวลา 05.45 น.      ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน ระยะทาง 35 กม. เพื่อสุขภาพ

เวลา 08.00 น.      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท ทุกกลุ่ม เริ่มเข้าสู่เส้นชัย พร้อมรับเหรียญที่ระลึก

 

รางวัล

ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร

Overall ชาย อันดับ 1-3

Overall หญิง อันดับ 1-3

มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

Overall ชาย อันดับ 1-3

Overall หญิง อันดับ 1-3

 

 

เส้นทางเดินเพื่อสุขภาพ

เส้นทางวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

เส้นทางวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร

เส้นทางปั่นจักรยาน 35 กิโลเมตร

เสื้อที่ระลึก

 

*** ทุกท่านที่ทำการลงทะเบียน จะได้รับเสื้อ เป็นที่ระลึก

เสื้อ Finisher

 

*** สำหรับผู้พิชิต 21 กิโลเมตรเท่านั้น

เหรียญเกียรติยศ

 

*** ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่สามารถพิชิตชัยในระยะทางที่ลงทะเบียน (ทุกระยะ) จะได้รับเหรียญพิชิต ณ เส้นชัยหลังการแข่งขัน

 

ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สำหรับนักวิ่งระยะ 10.5 km และ 21 km ที่ชนะ overall ชาย หญิง

ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ใส่ความเห็น